Ana sayfa : MacroMates : MacroMates TextMate

MacroMates TextMate

versiyon
2
platform
lisans Commercial
kategori Programming

Yazılım İnceleme

Ana fonksiyonlar

  • Tüm büyük programlama dillerini destekler
  • Paketler yoluyla editör uzantılarına izin verir
  • Sıkıcı işleri otomatikleştirmek için makro kaydı yapabilir
  • Kaynak kodu katlama ve genel proje bulma ve değiştirme gibi özellikleri içerir

MacroMates TextMate, kaynak kodu düzenleme, senaryo yazma, SQL sorguları çalıştırma ve blog girişleri oluşturma gibi çeşitli görevleri sağlayan güçlü bir metin editörüdür. Program tüm büyük programlama dillerini destekler ve Mac platformunda çalışır. MacroMates, sürüm 2'den itibaren, TextMate kaynak kodunu düzenleyicide özel değişiklikler yapmak isteyen geliştiriciler için kullanılabilir duruma getirmiştir.

TextMate, düzenlemeleri ve oluşturulmalarına yardımcı olmak için komutları, makroları, şablonları ve parçacıkları kullanmanızı sağlar kaynak kodu. TextMate, metni hızlı bir şekilde bulan ve birkaç filtre seçeneğiyle değiştiren bir bulma ve değiştirme özelliği sunar. Metin editörü, ek imleçler kullanarak birden fazla kod bloğunu vurgulama ve düzenleme yeteneğine sahiptir. TextMate ayrıca, daha hızlı bir şekilde kodlamanıza yardımcı olacak ne yazacağınızı öngören akıllıca bir tamamlama sunar.

TextMate, düzenleyiciyi Bundles ile genişletmenize olanak tanır. Paketlerle, dil gramerlerini ekleyebilir, ayrıca makroları, kod snippet'lerini, komutlarını, şablonlarını ve diğer kısayolları editör için bir Bundle'da birleştirebilirsiniz. Her bir Paket, kodunuza eklenmesi için tetiklenebilen ve kaynak kodunu daha verimli bir şekilde geliştirmenize yardımcı olacak kısayol tuşları sunar. Geliştirme gereksinimlerinize bağlı olarak kendi özel paketlerinizi oluşturabilirsiniz.

MacroMates TextMate, herhangi bir geliştirici için değerli bir araçtır. Editörün genişletilmesi için tüm ana programlama dillerini, anahtar kod kısayollarını ve Paketleri destekler. Kodda çalışan herhangi bir Mac tasarımcısı veya geliştiricisi bu düzenleyiciye bir şans vermelidir.

Güncelleme: 25 Eylül 2018

▶ Birincil dosya uzantısı

.tmproject – TextMate Project

▶ Kullanılan diğer dosya uzantıları MacroMates TextMate 2

Desteklenen dosya türleri
.HS Haskell Script
.BSH BeanShell Script
.BIB BibTeX Bibliography Database
.PROFILE Bash Shell Profile
.SCPT AppleScript Script File
.STRINGS Text Strings File
.DTD Document Type Definition File
.S Source Code File
.TLD Tag Library Descriptor File
.AS ActionScript File
.ASM Assembly Language Source Code File
.M Objective-C Implementation File
.RJS Ruby Javascript File
.ADB Ada Body File
.MD Markdown Documentation File
.ERL Erlang Source Code File
.GROOVY Groovy Source Code File
.TMBUNDLE TextMate Bundle File
.M4 Macro Processor Library
.C C/C++ Source Code File
.CFG Configuration File
.CFG Wesnoth Markup Language File
.PY Python Script
.CONFIG Configuration File
.P Pascal Source Code
.BASHRC Bash Non-Interactive Login Shell File
.DBM ColdFusion Server File
.BASH_PROFILE Bash Interactive Login Shell File
.RHTML Ruby HTML Web Page
.D D Source Code File
.TXT Plain Text File
.GO Go Source Code File
.XQ XQuery File
.TSV Tab Separated Values File
.F Fortran Source Code
.PCH Precompiled Header File
.PAS Pascal Source File
.HH C++ Header File
.H C/C++/Objective-C Header File
.INC Include File
.JS JavaScript File
.R Rez Source Code File
.STY LaTeX Style
.XQM XQuery Module
.POD Perl POD File
.PDE Processing Development Environment Source Code File
.RBW Ruby Script
.TCL Tcl Script
.JAVA Java Source Code File
.PM Perl Module
.PL Perl Script
.CPP C++ Source Code File
.SRC Source Code
.CGI Common Gateway Interface Script
.RB Ruby Source Code
.MARKDOWN Markdown Documentation File
.PHP PHP Source Code File
.RST reStructuredText File
.ML ML Source Code File
.PROPERTIES Java Properties File
.TMLANGUAGE TextMate Language Grammar File
.TMPROJ TextMate Project File
.TMTHEME TextMate Theme File
.XSLT XSL Transformation File
.XQL XML Query Language File
.XQUERY XQuery Source Code File
.SQL Structured Query Language Data File
.YML YAML Document
.XML XML File
.CONF Unix Configuration File
.LHS Literate Haskell Script
.LISP Lisp Source Code File
.LUA Lua Source File
Ek ilişkili dosya formatları
.JSP Java Server Page
.MARKDN Markdown File
.ADS Ada Specification File
.ASCX ASP.NET User Control File
.MD Machine Description File
.GVY Groovy Source Code File
.PHP4 PHP 4 Web Page
.TPL Phorum Template
.F90 Fortran 90 Source Code File
.DWT Dreamweaver Web Page Template
.DIST Mac OS X Distribution Script
.INFO Generic Information File
.FPP Fortran Source Code
.FOR Fortran 77 Source File
.HPP C++ Header File
.SLST Game Data File
.NFO Warez Information File
.ASHX ASP.NET Web Handler File
.INF Setup Information File
.PHP3 PHP 3 Web Page
.PHP5 PHP 5 Web Page
.RPY Python Script
.XSL XML Style Sheet
.MDOWN Markdown File
.SCRIPTTERMINOLOGY AppleScript Script Terminology File
.XQY XQuery Source File
.HXX C++ Source Code Header File
.HTC HTML Component File
.HTACCESS Apache HTACCESS File
.CONF Generic Configuration File
.YAML YAML Document
.ASA ASP Configuration File
.HRL Erlang Header File
.LSP Lisp Program Source Code File
.MKD Markdown Documentation File