Windows kapsayıcıları nedir?

Windows Server 2016'nın üçüncü teknik önizlemesi, birden çok yalıtılmış uygulamanın tek bir sistem üzerinde çalıştırılmasına izin veren işletim sistemi düzeyinde sanallaştırma sağlayan Windows Sunucu Kapsayıcıları özelliklerini (daha sonra yalnızca Windows Kapsayıcıları olarak anılacaktır) tanıttı.

Windows Kapsayıcıları, bir çekirdeği kapsayıcı ana bilgisayar ve ana bilgisayarda çalışan diğer tüm kapsayıcılarla paylaşarak işlem ve ad alanı yalıtımı teknolojisi aracılığıyla uygulama yalıtımı sağlar.

Windows Kapsayıcıları ve Hyper-V Kapsayıcıları

Windows Server 2016 aslında her biri farklı derecelerde uygulama izolasyonuna sahip iki farklı türde kapsayıcı çalışma zamanı sunar. Windows Kapsayıcıları ad alanı ve işlem yalıtımı yoluyla yalıtım sunarken, Hyper-V Kapsayıcıları her bir kabı hafif bir sanal makine (VM) aracılığıyla izole eder.

Windows Kapsayıcıları, kapsayıcı ana bilgisayarla ve ana bilgisayarda çalışan tüm kapsayıcılarla bir çekirdeği paylaşır. Bunun aksine, Hyper-V Kapsayıcıları ile, kapsayıcı ana bilgisayarının çekirdeği, Hyper-V Kapsayıcıları ile paylaşılmaz.

Bunun anlamı, Windows Kapsayıcılarının birbirinden izole edilmiş ancak doğrudan Windows Server 2016 üzerinde çalıştıklarıdır. Diğer yandan Hyper-V Kapsayıcıları, kapsayıcıları bir Hyper-V sanal makinesinden çalıştırarak gelişmiş yalıtım sağlar.

Hem Windows Kapsayıcıları hem de Hyper-V Kapsayıcıları, Windows PowerShell veya Docker kullanılarak yönetilebilir. Docker durumunda, konteynerler, şu anda Linux'ta Docker konteynerleri oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan komutların aynısı kullanılarak Docker CLI'den (komut satırı arayüzü) yönetilebilir.