Veritabanı (db) nedir?

A veritabanı, genellikle DB olarak kısaltılır, bir bilgisayar programının istenen veri parçalarını hızla seçebileceği şekilde düzenlenmiş bir bilgi koleksiyonudur.

Alanlar, Kayıtlar ve Dosyalar

Geleneksel bir veritabanını alanlar, kayıtlar ve dosyalara göre düzenlenmiş elektronik bir dosyalama sistemi olarak düşünebilirsiniz. Alan, tek bir bilgidir; kayıt, eksiksiz bir alan kümesidir; ve bir dosya bir kayıt koleksiyonudur. Örneğin, bir telefon rehberi bir dosyaya benzer. Her biri üç alandan oluşan bir kayıt listesi içerir: ad, adres ve telefon numarası.

Veritabanı tasarımında alternatif bir kavram, Hypertext olarak bilinir. Bir Hypertext veritabanında, ister bir metin parçası, ister bir resim veya bir film olsun, herhangi bir nesne başka herhangi bir nesneye bağlanabilir. Hiper metin veritabanları, büyük miktarlarda farklı bilgilerin düzenlenmesi için özellikle yararlıdır, ancak sayısal analiz için tasarlanmamıştır.

Bir veritabanından bilgilere erişmek için bir veritabanı yönetim sistemine (DBMS) ihtiyacınız vardır. Bu, bir veritabanındaki verileri girmenizi, düzenlemenizi ve seçmenizi sağlayan bir program koleksiyonudur.

Veritabanı terimi, veritabanı yönetim sisteminin kısaltması olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır. Kişisel bilgisayarlarda çalışan küçük sistemlerden ana bilgisayarlarda çalışan büyük sistemlere kadar birçok farklı türde DBMS vardır.