Doğruluk tablosu (diyagram) nedir?

Doğruluk tablosu, bir senaryonun olası sonuçlarını gösteren mantıksal tabanlı matematiksel bir tablodur. Doğruluk tablosu, belirli bir senaryonun öncülleri altında meydana gelebilecek doğruluk değerlerini içerir. Sonuç olarak, tablo senaryoda bir argümanın mantıklı (doğru) olup olmadığını görselleştirmeye yardımcı olur.

Temel bir doğruluk tablosunun satırları Boole mantığı doğru veya yanlış değerlerini içerirken, sütunlar bir senaryonun öncüllerini ve sonucu listeler. Basit bir doğruluk tablosu tek bir senaryo içerir ve geçerli ifadeyi ve onun olumsuzlamasını listeler.

Hakikat Tablosu Nasıl Oluşturulur

Bir doğruluk tablosu oluşturmanın ilk adımı, tablo için gerekli olan değişken ve satır sayısını belirlemek ve ardından tüm olası kombinasyonları yazmaktır (tipik olarak "p" ve "q" olarak çizilir).

Temel bir "Ve" (bağlantılı) doğruluk tablosu oluşturmak için aşağıdaki örneği kullanacağız:

"Eyalet Üniversitesine kabul edilirseniz, mezun olduktan sonra altı haneli bir işe sahip olacaksınız."

Bu örnekte, "p" Eyalet Üniversitesine kabul edildiğiniz ilk önermeyi ve "q" mezun olduktan sonra altı haneli bir iş bulmayı temsil eder.

Doğruluk tablosunda, bu öncüllerin her biri için bir sütun ve mantıksal sonuç için üçüncü bir sütun bulunacaktır; her satır, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, iki öncül kombinasyonunun mantıksal bir sonucunu içerir:

Basit Doğruluk Tablosu

p q Sonuç
T T T
T F F
F T F
F F F

Hakikat Tablolarında Beş Temel İşlem

Hakikat tabloları beş temel işlemi kullanır:

1. Bağlantı: Her iki argümanın da olması gereken bir "ve" işlemi gerçek ifadenin kendisinin olması için gerçek

2. Ayrılma: Her iki argümanın da olması gereken bir "veya" işlemi yanlış ifadenin kendisinin olması için yanlış

3. Olumsuzluk: "Değil" işlemi, orijinal değerin tersi (veya tamamlayıcısı) olan işlemdir

4. Koşullu: İfadenin yalnızca ilk öncül doğru ve ikincisi yanlış olduğunda yanlış olduğu bir "eğer - o zaman" işlemi

5. İki Koşullu: İfadenin yalnızca öncüllerin aynı doğruluk değerini paylaştığı durumlarda doğru olduğu bir "eğer ve ancak eğer" işlemi (ikisi de doğru veya yanlış)